Operator procesare texte si imagini (cod COR 413203)- Vezi autorizatia CNFPA   Înapoi

Operatorul procesare texte, imagini are atribuţii referitoare la procesarea de texte şi imagini necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona:

 • introduce texte, grafice, tabele;
 • construieşte şi compune desene;
 • scanează şi importă imagini de pe documente sau alte medii, pe suport electronic, în vederea utilizării lor ulterioare, inclusiv prin transpunerea în alte forme de prezentare - pe suport hārtie, calc, foi transparente, etc.;
 • procesează texte;
 • prelucrează desene;
 • prelucrează imagini;
 • asamblează static şi/ sau dinamic texte şi/ sau desene şi/ sau imagini;
 • realizează prezentări pentru demonstrţii, expoziţii, etc.
 • transpune documentul pe suport;
 • gestionează suporţi de stocare a datelor, documentele primare şi documentele listate;
 • răspunde de conformitatea datelor, textelor, desenelor, tabelelor şi imaginilor introduse pe support electronic cu documentele primare;
 • salvează datele introduse - periodic şi în situaţii critice;
 • - restaurează la nevoie datele salvate şi îi ajută pe beneficiari să-şi recupereze informaţiile;
 • păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic.

Procesul de lucru în cazul unui operator procesare texte, imagini este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară şi care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei. Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:

 • Menţinerea funcţionalităţii echipamentelor;
 • Asigurarea securităţii datelor/ documentelor;
 • Procesarea textelor;
 • Procesarea desenelor;
 • Prelucrarea imaginilor;
 • Asamblarea statică şi/ sau dinamică a textelor şi/ sau desenelor şi/ sau imaginilor;
 • Realizarea de prezentări;
 • Transpunerea lucrării pe suport

Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu beneficiarii, analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizaţiei.
De asemenea, trebuie respectate atāt standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor.

Durată program:

100 ore
a) pentru pregătire teoretică: 60 ore ( 60%)
b) pentru pregătire practică: 40 ore ( 40 %)

Condiţii minime:

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta.

Unităţile de competenţe cheie:
1. Comunicare în limba oficială
2. Comunicare în limbi straine
3. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie
4. Competenţe informatice
5. Competenţa de a învăţa
6. Competenţe sociale şi civice
Comptenţe generale dobāndite:
1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea şi securitatea în munca şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
2. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
3. Aplicarea procedurilor de calitate
Unităţile de competenţe specifice:
1. Menţinerea funcţionalităţii echipamentelor
2. Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
3. Procesarea textelor
4. Procesarea desenelor
5. Prelucrarea imaginilor
6. Asamblarea statică şi/ sau dinamică a textelor şi/ sau a desenelor şi/ sau imaginilor
7. Realizarea de prezentări
8. Transpunerea lucrării pe suport

Număr de participanţi:

teoretică: 28 participanţi
practică: 14 participanţi

Forme de evaluare:

  • pe parcurs
  • finala

Instrumente de evaluare:

  • chestionare
  • probă practică

Lectori:

 • dl. Alexandru MACOVEI

 

Vezi cand e programat urmatorul curs!

                                                                                                                                                                                                                          Înapoi

Parteneri: