Noutati

- Expert achizitii publice (cod COR 241940) - 13 Mai - 24 Mai 2013, Iasi;
- Inspector/referent resurse umane (cod COR 333304) - 20 Mai - 31 Mai 2013, Iasi;
- Formator (cod COR 242402) - 27 Mai - 07 Iunie 2013, Iasi;
- Manager de proiect (cod COR 241919) - 03 Iunie - 14 Iunie 2013, Iasi;
- Auditor in domeniul calitatii (cod COR 214130) - 10 Iunie - 21 Iunie 2013, Iasi;
- Operator procesare texte si imagini (cod COR 413203) - 17 Iunie - 28 Iunie 2013, Iasi;

Formator de formatori

Inspector/referent resurse umane

Operator procesare texte, imagini

Auditor in domeniul calitatii

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

SC CENTRUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE SRL IAŞI  în parteneriat cu AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IAŞII şi S.C. EUROFIN PROIECT S.R.L. IAŞI, au deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Conferinţa de Lansare a Proiectului “SPISS- PROGRAM PILOT DE IMPLEMENTARE A UNOR MASURI ACTIVE DE OCUPARE A SOMERILOR SI PERSOANELOR INACTIVE CU STUDII SUPERIOARE DIN JUDETUL IASI”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului este  „Creşterea potenţialului si gradului de ocupare, precum si a gradului de flexicuritate, pentru 200 de şomeri sau persoane inactive cu studii superioare din judeţul Iaşi, in perioada 2011-2012.

Evenimentul  va în data de 03 FEBRUARIE 2011 în Sala de Conferinţe TOKYO a Hotelului RAMADA din Iaşi, începând de la ora 13,30. Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră sau a unei persoane din cadrul instituţiei la adresa spiss.iasi@gmail.com sau la tel 0232 211 730 până la data de 02.02.2011. 

CNFPA - Comisia de Autorizare a judetului Iasi a autorizat Centrul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Iasi, in conformitate cu prevederile legii 129/2000 sa organizeze programele de specializare pentru ocupatiile de Agent Agricol ( cod COR 321301) si Inspector Taxe si Impozite (cod COR 344201).

Aceste programe de formare vin in sprijinul institutiilor din administratiile publice locale aflate in proces de profesionalizare a corpului propriu de functionari publici. Atat agentul agricol cat si inspectorul taxe si impozite pot contribui la crearea unui cadru de eficienta administrativa in masura sa asigure implementarea strategiilor de dezvoltare locala a fiecarei unitatia administrativ teritoriale.

Managerul de proiect este un pion important in cadrul institutional, fie el public sau privat. Orice entitate juridica este obligata, pentru a obtine o dezvoltare strategica, sa imagineze si sa implementeze proiecte de dezvoltare. Acest proces complex implica managementul resurselor, fie ele umane, materiale, financiare sau de timp, in directia atingerii obiectivelor.

In contextul efortului national de a atrage o cat mai mare parte din fondurile nerambursabile puse la dispozitia Romaniei de catre Uniunea Europeana, managerul de proiecte devine o ocupatie vitala pentru indeplinirea acestui obiectiv national.

CEDRU Iasi ofera tuturor celor interesati posibilitatea de a se specializa in ocupatia de "Manager de Proiect" beneficiind de autorizatie emisa de comisia de autorizare a CNFPA cu nr. 000631 / 29.01.2010

Centrul European pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (CEDRU) Iasi ofera celor interesati posibilitatea de a se specializa in domeniul achizitiilor publice. Standardul Ocupational de "Expert Achizitii Publice" il descrie drept un specialist aflat la nivelul fiecarei autoritati contractante cu rolul de a aplica corect si consecvent normele legale in procesul de utilizare a fondurilor publice prin intermediul achizitiilor.

Cu toate acestea nu este lipsit de interes aceasta specializare si pentru operatorii economici privati care doresc sa inteleaga mai bine etapele si particularitatile procesului de achuizitii publice.

 


 

 

 

Parteneri: