Manager de proiect (cod COR 241919) - Vezi autorizatia CNFPA                          Înapoi

Standardul ocupaţional Manager proiect se aplică la toate sectoarele social-economice, în care activităţile se concep şi se derulează pe baza unor proiecte de diferite mărimi şi complexităţi, indiferent de sursa de finanţare, beneficiar sau organizaţia care implementează proiectul (proiecte de dezvoltare organizaţională sau locală, finanţate din fonduri proprii, guvernamentale, comunitare/ internaţionale, de tip fonduri structurale, Leonardo da Vinci, Erasmus, programe-cadru de cercetare-dezvoltare ş.a.).

Competenţele managerului proiect se corelează cu funcţiile ce ilustrează întregul proces de management de proiect, respectiv:

 • autorizarea şi delegarea;
 • stabilirea echipei  proiectului;
 • stabilirea planului proiectului;
 • stabilirea sarcinilor de realizat;
 • elaborarea structurii proiectului, pe activităţi;
 • stabilirea rolurilor şi responsabilităţilor în cadrul echipei de proiect;
 • elaborarea unui plan de lucru pentru fiecare sarcină de realizat;
 • alcătuirea graficului de derularea a proiectului, stabilirea resurselor necesare, a costurilor şi identificarea şi înregistrarea riscurilor;
 • contractarea serviciilor, bunurilor şi/ sau lucrărilor necesare în desfăşurarea proiectului;
 • comunicarea planului proiectului şi obţinerea aprobării din partea factorilor interesaţi;
 • pregătirea unui buget pentru finanţarea proiectului;
 • asigurarea de rezerve şi eliberarea de fonduri;
 • pregătirea lucrărilor pentru începere, întrerupere, sau continuare;
 • monitorizarea progresului proiectului; analizarea şi comunicarea rezultatelor;
 • negocierea schimbărilor, indiferent de sursa acestora;
 • modificarea planurilor (atât fizic, cât şi financiar).

Durată program:

60 ore ( pregătire teoretică şi practică)

Condiţii minime:

Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă

Comptenţe generale dobândite:
1. Stabilirea scopului proiectului
2. Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
3. Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
4. Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
5. Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
6. Managementul riscurilor
7. Managementul echipei de proiect
8. Managementul comunicării în cadrul proiectului
9. Managementul calităţii proiectului

Număr de participanţi:

teoretică: 28 participanţi
practică: 14 participanţi

Forme de evaluare:

  • pe parcurs
  • finala

Instrumente de evaluare:

  • chestionare
  • dezbateri
  • lucrare practică

Lectori:

 • dl. Marius Sorin DANGĂ

 

Vezi cand e programat urmatorul curs!

                                                                                                                                                                                                                          Înapoi

Parteneri: