Inspector Taxe şi Impozite (cod COR 344201)- Vezi autorizatia CNFPA               Înapoi

Inspectorul fiscal (inspector taxe şi impozite) în activitatea sa aplică politica fiscală a statului, precum şi realizarea în mod unitar a strategiei şi programului Guvernului în domeniul finanţelor publice. Activităţile proprii acestei ocupaţii se referă la exercitarea controlului respectării reglementărilor financiare şi contabile cu privire la determinarea şi evidenţierea corectă în situatiile lunare a obligatiilor fiscale de către toţi agentii economici, indiferent de forma de proprietate, analiza şi soluţionarea contestaţiile privind impozitele şi taxele potrivit legii, organizarea şi efectuarea reviziei fiscale, luarea măsurilor pentru prevenirea, depistarea, combaterea fenomenului de evaziune fiscală, coruptie şi pentru protecţia patrimoniului public.

Întrucât volumul de muncă este foarte mare, inspectorii fiscali au stabilite în atribuţiunile de serviciu în fisa postului numai anumite activităţi astfel încât fiecare se ocupă de una din următoarele activităţi: control financiar fiscal (constatare şi impunere persoane fizice, juridice, bănci, societăţi naţionale, regii autonome, reprezentante), soluţionare a contestaţiilor, revizie fiscală, valorificare a bunurilor proprietatea statului, urmărire, colectare şi executare silită, contabilitate şi evidentă analitică plătitori, evaluare şi sinteză, metodologie relaţii cu contribuabilii, gestionare dosare fiscale, declaratii şi bilanţuri, impozit pe venit global.

Standardul nu separă ocupaţia pe aceste categorii de activitate, deoarece competenţele sunt comune.

Durată program:

60 ore ( pregătire teoretică şi practică)

Condiţii minime:

Studii medii

Comptenţe generale dobândite:
1. Comunicarea interactivă la locul de muncă
2. Dezvoltarea profesională
3. Asigurarea aplicării măsurilor legale în urma controlului financiar - fiscal
4. Asigurarea asistenţei de specialitate către contribuabili
5. Efectuarea controlului financiar - fiscal
6. Înregistrarea agenţilor economici
7. Menţinerea legăturii cu alte instituţii
8. Preluarea şi valorificarea bunurilor
9. Prestarea serviciilor de specialitate către contribuabili

Număr de participanţi:

teoretică: 28 participanţi
practică: 14 participanţi

Forme de evaluare:

  • pe parcurs
  • finala

Instrumente de evaluare:

  • chestionare
  • dezbateri
  • lucrare practică

Lectori:

 • dl. Cătălin BULGARIU

                                                                                                                                                                                                                         Înapoi

Parteneri: