Inspector/referent resurse umane (cod COR 333304)- Vezi autorizatia CNFPA   Înapoi

Inspectorul/ referentul resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia î;şi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.

Ocupaţia de inspector/referent resurse umane este necesară persoanelor care doresc să se califice în întocmirea şi gestionarea documentelor ce ţin de evidenţa muncii într-o organizatie,de gestionare a relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori, de recrutarea şi selectarea personalului care urmează a fi angajat.

Competenţele specifice ocupaţiei de inspector/referent resurse umane sunt formate şi dezvoltate prin programe de formare profesională continuă organizate prin structuri (centre/ departamente/ organizaţii) autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi/sau Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului şi/sau Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Inspectorul/ referentul resurse umane îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice sau private, în toate organizaţiile care au personal angajat pe bază de contract individual de muncă, indiferent de forma de organizare juridică sau poate să îşi desfaşoare activitatea şi ca persoană fizică autorizată.

În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, inspectorul /referentul resurse umane realizează următoarele sarcini:

 • întocmeşte documentele de evidenţa personalului şi documentele ce ţin de evidenţa muncii Într-o organizaţie;
 • gestionează şi arhivează toate documentele de evidenţa personalului şi de evidenţa muncii in societatea În care Îşi desfăsoară activitatea;
 • consiliază personalul angajat şi potenţialii candidaţi la angajare referitor la desfăşurarea relaţiilor de muncă şi a documentelor ce trebuiesc Întocmite;
 • identifică necesarul de personal şi Întocmeşte documentele care urmează a fi utilizate În desfăşurarea procesului de recrutare şi selecţie de personal;3
 • întocmeşte Registrul general de evidenţă a salariaţilot şi Îl transmite către Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • în cazul organizaţiilor cu un număr mai mic de personal inspectorul /referentul de resurse umane Întocmeşte statul de plată pentru personalul angajat şi documentele aferente statului de plată;
 • întocmeşte şi gestionează baza de date de personal.

Activitatea profesională a inspectorului /referentului resurse umane se desfăşoară în conformitate cu reglementările legislative emise de Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a instituţiilor subordonate acestuia.

Durată program:

60 ore

Condiţii minime:

Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.

Comptenţe generale dobândite:
1. Planificarea activităţilor
2. Comunicarea cu angajaţii
3. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sanatatea În munca şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
4. Intocmirea documentelor de evidenţă a personalului
5. Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
6. Organizarea recrutării personalului
7. Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor
8. Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat
9. Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului

Număr de participanţi:

teoretică: 28 participanţi
practică: 14 participanţi

Forme de evaluare:

  • pe parcurs
  • finala

Instrumente de evaluare:

  • chestionare
  • dezbateri
  • lucrare practică

Lectori:

 • dna. Alina Mihaela RASCARACHE

 

Vezi cand e programat urmatorul curs!

                                                                                                                                                                                                                          Înapoi

Parteneri: