Formator de formatori (cod COR 242402)- Vezi autorizatia CNFPA   Înapoi

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.

în conformitate cu cerinţele specifice ocupaţie, formatorul este:

 • Conceptor al programelor de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, a standardelor ocupaţionale / de pregătire profesională şi a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate - inclusiv al celui de formare a formatorilor;
 • Proiectant al programelor şi al activităţilor de formare, pe baza identificării nevoii şi cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate;
 • Organizator al programelor de formare, asigurand toate condiţiile necesare desfăşurării optime a programului de formare;
 • Facilitator al procesului de învăţare şi de dezvoltare prin crearea unor situaţii de învăţare adecvate dezvoltării competenţelor profesionale care se constituie în ţinte ale formării;
 • Evaluator al competenţelor efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la formare, precum şi al propriei prestaţii ca formator;
 • Evaluator al programelor de formare - atat al celor proprii, cat şi al programelor de formare propuse spre evaluare în vederea autorizării;
 • Persoană care învaţă pe tot parcursul carierei profesionale, dezvoltandu-şi permanent propriile competenţe de formator.

Competenţele specifice ocupaţiei de formator sunt dezvoltate prin programe de formare profesională continuă organizate prin structuri (centre/ departamente/ organizaţii) autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi/sau Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului şi/sau Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Durată program:

60 ore

Condiţii minime:

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta.

Comptenţe generale dobândite:
1. Pregătirea formării
2. Realizarea activităţilor de formare
3. Evaluarea participanţilor la formare
4. Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
5. Marketing-ul formării
6. Proiectarea programelor de formare
7. Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
8. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

Număr de participanţi:

teoretică: 28 participanţi
practică: 14 participanţi

Forme de evaluare:

  • pe parcurs
  • finala

Instrumente de evaluare:

  • chestionare
  • dezbateri
  • lucrare practică

Lectori:

 • dna. Irina CHIHAIA

 

Vezi cand e programat urmatorul curs!

                                                                                                                                                                                                                          Înapoi

Parteneri: