Expert achiziţii publice ( cod COR 241940) - Vezi autorizatia CNFPA                    Înapoi

Ocupaţia de Expert achiziţii publice este o nouă ocupaţie, necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/sau a acordurilor cadru de către autorităţile contractante.

Expertul achiziţii publice analizează cerinţele legale şi are abilitatea de a înţelege corect, actele normative naţionale, aplicabile activităţilor desfăşurate de autorităţile contractante şi/sau aplicabile produselor şi/sau serviciilor si/sau lucrărilor ce urmează a fi achiziţionate.

Ţinând cont de dinamica schimbărilor legislaţiei aplicabile şi a completărilor / modificărilor acesteia, expertul în achiziţii publice oferă toate informaţiile necesare la actualizarea bazelor de date legislative specifice activităţilor desfăşurate de autoritatea contractanta.

Acest expert desfăşoară în principal următoarele activităţi:

 • planifică achiziţiile publice;
 • iniţiază şi lansează proceduri de achiziţii;
 • derulează şi finalizează procedurile de achiziţii publice;
 • administrează contractile;

Durată program:

60 ore ( pregătire teoretică şi practică)

Condiţii minime:

Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă

Comptenţe generale dobândite:
1. Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire
2. Elaborarea documentelor de specialitate
3. Analizarea legislaţiei aplicabile specifice
4. Acordarea consultanţei de specialitate
5. Planificarea achiziţiilor publice
6. Derularea procedurilor de atribuire
7. Finalizarea procedurilor de atribuire

Număr de participanţi:

teoretică: 28 participanţi
practică: 14 participanţi

Forme de evaluare:

  • pe parcurs
  • finala

Instrumente de evaluare:

  • chestionare
  • dezbateri
  • lucrare practică

Lectori:

 • dl. Marius Sorin DANGĂ
 • dl. Radu Iulian BUICEAC

Vezi cand e programat urmatorul curs!

                                                                                                                                                                                                                          Înapoi

Parteneri: