Auditor in domeniul calitatii ( cod COR 214130) - Vezi autorizatia CNFPA   Înapoi

Ocupatia de auditor al calitătii se referă la persoanele care efectuează audituri în domeniul calitătii, atât interne cât si externe (evaluare furnizori, certificare, acreditare si consultantă). Auditul este instrumentul de culegere a datelor care permite analiza si aprecierea măsurii în care se obtin dovezi pentru furnizarea încrederii că sunt satisfăcute conditiile specificate.

În functie de conditiile specificate, un audit se poate desfăsura în vederea identificării nivelului de implementare si eficientei unui sistem al calitătii, în vederea certificării unui sistem al calitătii, certificării unui produs, acreditării unui organism de certificare sau acreditării unui laborator de încercări.

Persoanele care doresc să devină auditori ai calitătii trebuie să demonstreze atât competente generale, cum sunt competentele de planificare, de comunicare, de lucru în echipă, de perfectionare a pregătirii profesionale, cât si competente specifice ocupatiei de auditor.

Competentele specifice ocupatiei de auditor sunt cele care se referă la auditul propriu-zis (întocmirea documentelor specifice, examinarea documentelor puse la dispozitie de auditat, colectarea si structurarea informatiilor specifice, analiza si aprecierea eficacitătii sistemului de management al calitătii auditat, întocmirea raportului de audit s.a.) si sunt obtinute în urma absolvirii cursurilor de instruire specifică. Deasemenea, auditorii calitătii sunt specialisti care trebuie să demonstreze abilităti analitice, tenacitate, să aprecieze situatiile în mod realist, să aibă capacitatea de examinare, să înteleagă operatiuni complexe dintr-o perspectivă largă si să înteleagă rolul unitătilor individuale în cadrul întregii organizatii.

Competenţele specifice ocupaţiei de auditor al calitatii sunt dezvoltate prin programe de formare profesională continuă organizate prin structuri (centre/ departamente/ organizaţii) autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi/sau Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului şi/sau Autoritatea Naţională pentru Calificări.p>

Durată program:

96 ore ( pregătire teoretică şi practică)

Condiţii minime:

Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă

Comptenţe generale dobândite:
1. Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii
2. Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit
3. Conducerea auditului
4. Examinarea documentelor referitoare la sistemul calităţii şi întocmirea raportului de examinare
5. Întocmirea documentelor specifice activităţii de audit
6. Întocmirea raportului de audit
7. Planificarea activităţii de audit

Număr de participanţi:

teoretică: 28 participanţi
practică: 14 participanţi

Forme de evaluare:

  • pe parcurs
  • finală

Instrumente de evaluare:

  • chestionare
  • dezbateri
  • lucrare practică

Lectori:

 • dna. Carmen CEFRANOV

Vezi cand e programat urmatorul curs!

                                                                                                                                                                                                                          Înapoi

Parteneri: