Agent Agricol (cod COR 321301) - Vezi autorizatia CNFPA                                       Înapoi

Postul de agent agricol îl regăsim în structura aparatului propriu al consiliilor locale, la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoarele municipiului Bucureşti.
Agentul agricol este veriga de bază a activităţii biroului registru agricol. Acesta are, în principal, atribuţii de natură scriptică, evidenţă, control şi evidenţă pe teren, ce constă în verificare la fata locului.
Agentul agricol este, de asemenea, principalul membru ce participă la efectuarea recensământului ce are loc din 2 în 2 ani.
Prin hotărârea consiliului local, agentului agricol îi revine sarcina completării, ţinerii la zi şi centralizării datelor din registru agricol. Înscrierea acestor date se poate face şi la sediul primăriei. Toate aceste date, cu privire la starea economică a terenurilor confirmă buna utilizare a resurselor locale.

Agentul agricol asigură centralizarea datelor şi informaţiilor cu specific agricol ale unităţii administrativteritoriale în vederea desfăşurării activităţii curente a autorităţii administraţiei publice locale, permiţând astfel satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor şi reprezentând o sursă administrativă de date pentru sistemul informational statistic.
Agentul agricol facilitează legătura între cetăteni şi alte institutii abilitate în domeniul agricol.

În vederea desfăşurării acestei activităţi agentul primeste solicitările cetătenilor, studiază cererile şi stabileste instituţia abilitată pentru rezolvarea cerintelor.
Principalul scop în realizarea activitătii agentului agricol este acela de a asigura o evidenţă unitară, cu privire la starea terenurilor pe categorii de folosinţă, dezvoltarea agriculturii, gospodăriilor populaţiei şi buna utilizare a resurselor locale.

Durată program:

60 ore ( pregătire teoretică şi practică)

Condiţii minime:

Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă

Comptenţe generale dobândite:
1. Comunicarea interactivă
2. Efectuarea muncii în echipă
3. Aplicarea NPM şi PPSI
4. Perfecţionarea pregătirii profesionale
5. Asigurarea calităţii serviciilor
6. Acordarea de informaţii specifice cetăţenilor
7. Asigurarea evidenţei unitare cu privire la starea economică şi tehnică a terenurilor
8. Administrarea informaţiilor cu specific agricol ale UAT
9. Facilitarea legăturii între cetăţeni şi alte instituţii abilitate în domeniul agricol
10. Întocmirea rapoartelor
11. Întocmirea şi eliberarea de documente specifice

Număr de participanţi:

teoretică: 28 participanţi
practică: 14 participanţi

Forme de evaluare:

  • pe parcurs
  • finala

Instrumente de evaluare:

  • chestionare
  • dezbateri
  • aplicaţie practică

Lectori:

 • dl. Virgil PAMFIL
 • dna. Cristina Sânziana TURTOI
 • dl. Aron BARBU
 • dna. Monica Mihaela TUDOR
 • dna. Marioara RUSU

                                                                                                                                                                                                                          Înapoi

Parteneri: